Taşra Teşkilatı Yöneticileri

Mehmet TAYLAN - Adana Başmüdürü

1966 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlkokulu Bursa'da orta ve lise öğretimini Sivas'ta tamamladı. 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi MYO Elektrik bölümünden mezun oldu.1989 yılında TMO Mustafabeyli Ajans Amirliğinde Depo Teknisyeni olarak göreve başladı.1994 yılında Ceyhan Şube Müdürlüğünde Tekniker,2001-2004 yıllarında Teknik İşler Servis Şefi olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Adana Şube Müdürlüğünde Teknik İşler Servis Şefi görevine devam etti.2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 2013 yılında Adana Şube Müdür Yardımcısı görevine atandı 25.08.2015 tarihinden itibaren Adana Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak, 08.10.2021 tarihinden itibaren Adana Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hasan ULAŞ - Adıyaman Başmüdürü

1982 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Adıyaman ilinde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi SBMYO Muhasebe bölümü, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, 2013 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE İşletme Yüksek Lisans, 2022 yılında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Besni Ajans Amirliği’nde Muhasebeci olarak göreve başladı, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu’nda Muhasebe dersi vermek üzere görevlendirildi. 2015 yılında Adıyaman Şube Müdürlüğü Muhasebe Şef Vekili, 2016 yılında Adıyaman Şube Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcısı, 2021 yılında Adıyaman Başmüdürlüğünde Hesap Kontrolörü, 2022 yılında Adıyaman Başmüdürlüğü Başmüdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 01.08.2023 tarihinden itibaren Adıyaman Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İlker ESİRİNGÜ - Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürü

1981 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğretimini Ankara’da tamamladı. Yabancı dil ve lisans eğitimini tamamlayarak 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Kimya bölümünde Araştırma Görevlisi, İlaç Sanayisinde Uzman olarak çalıştı.2007 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde göreve başladı.2008 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. AAF İşletme Müdürlüğü bünyesinde Üretim Kimyageri, Kalite Kontrol Kimyageri, Arge Servis Şefi, Arge Şube Müdürü ve Teknik İşletme Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 22.06.2021 tarihinden itibaren Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhammet SELÇUK - Afyonkarahisar Başmüdürü

1985 yılında Konya ili Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Doğanhisar, Ortaokulu Kulu ilçesinde, Liseyi ise Adana ilinde tamamladı. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Akşehir Şube Müdürlüğüne bağlı Ilgın Ajans Amirliğinde Muhasebeci olarak göreve başladı. 2006-2012 yılları arası Ilgın Ajans Amirliğinde, 2012-2015 yılları arasında Genel Müdürlük Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak, 2015-2020 yılları arasında Akşehir Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 09.11.2020 tarihinden itibaren de Afyonkarahisar Şube Müdürü, 08.10.2021.tarihinden itibaren Afyonkarahisar Başmüdürü  olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdulmüttalip ÖZDEMİR - Aksaray Başmüdürü

1986 yılında Erzurum ili Pasinler ilçesinde doğdu. İlk öğretimi Erzurum, orta öğretimi Bursa’da tamamladı. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsünde Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında kısa bire süre Tarım Orman Bakanlığında görev yaptıktan sonra 2010 yılında Toprak Mahsulleri  Ofisi Giresun Şube Müdürlüğünde göreve başladı. 2012-2022 yıllarında Erzurum Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2022-2023 yıllarında Erzurum Başmüdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 01.09.2023 tarihinden itibaren Aksaray Başmüdürü  olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa ÖZTÜRK - Ankara Başmüdürü

1967 yılında Ankara Kızılcahamam ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Kızılcahamam’da tamamladı.1988 yılında Ankara Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 1991-1998 yılları arasında Köytür’de Ziraat Mühendisi olarak çalıştı.1998 yılında TMO Sincan Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 2004-2007 yılları arası Ankara Şube Müdür Yardımcısı, 2007 yılında Akçakoca Şube Müdürlüğü kurucu müdürü,2008 yılında Fındık Alım Muhafaza Şube Müdürü, 2009-2013 yılları arası Destek Hizmetleri Şube Müdürü, 2017 yılı Giresun Şube  Müdürlüğü kurucu müdürü, 2015-2021 yılları arası Ek Tesisler Şube Müdürü, olarak görev yaptı.08.10.2021 tarihi itibari ile Ankara Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Salih AKSU - Balıkesir Başmüdürü

1971 yılında Rize'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Rize'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayarak ziraat yüksek mühendisi unvanını aldı.1998 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra TMO Haymana Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. 2003 yılından itibaren Genel Müdürlük Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığında Ziraat Mühendisi ve Servis Şefi V. olarak görev yaptı. 09.09.2008 tarihinde Trabzon Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı. 20.09.2010 tarihinde Genel Müdürlük Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığına Tohumluk Servis Şefi olarak atandı. 21.02.2012 tarihinde Kayseri Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Balıkesir Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali CİHANTİMUR - Batman Başmüdürü

1974 yılında Diyarbakır İline bağlı Dicle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 1997 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 20/11/1998 - 20/07/1999 tarihleri arasında kısa dönem askerlik görevini yaptı. 1998 yılında Diyarbakır ili Bismil İlçesinde vekil öğretmen, 2005-2006 yıllarında özel gıda firmasında Sorumlu Mühendis, 18/12/2006 - 20/09/2011 TİGEM Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Şube Şefi, 20/09/2011-20/05/2016 tarihleri arasında TİGEM Ankara Bitki Üretim Daire Başkanlığında görev yapmakta iken 23/05/2016 tarihinde Diyarbakır Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılı Kasım ayında Batman Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli, 2 çocuk babasıdır.

Fatih BORAN - Çorum Başmüdürü

1987 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta’da tamamladı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden lisans derecesi aldı. 2015 yılında Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsünde tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Halen Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.Belirli bir süre tarımsal kalkınma kooperatifi ve T.C. Ziraat Bankası’nda görev yaptıktan sonra 2012 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi’ne atandı. Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ile Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı’nda Eksper ve Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. Ekim 2022’de Çorum Başmüdürü olarak atanmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye ve yönetici olarak katkı sunmaktadır. İngilizce bilmekte olup Rusça dil eğitimine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yücel TÜRKANOĞLU - Denizli Başmüdürü

1981 yılında Çankırı ili Şabanözü İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’nın farklı ilçelerinde tamamladı. 1999 yılında Çankırı Ziraat Meslek Lisesinden, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Kalecik M.Y.O. Bahçe Ziraatı Bölümünden, 2012 Yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden  mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2006 yılında Aksaray Şube Müdürlüğünde Tartı Memuru olarak göreve başladı. 2010-2018 yıllarında Aksaray Şube Müdürlüğü ve Ereğli Ajans Amirliğinde Eksper olarak, 11.12.2018 tarihinde görevde yükselme sınavı ile Çankırı Ajans Amirliğinde Ajans Amiri olarak görev yapmış ve 08.10.2021 tarihinde Denizli Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 20.06.2022 tarihinden itibaren Denizli Başmüdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Maşuk BAYRAKTAR - Diyarbakır Başmüdürü

1968 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Antalya'nın Elmalı ilçesinde tamamladı. Dicle Üniversitesi MYO ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1998 yılında TMO Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde Tekniker olarak başladı. Kurumda; Teknik İşler Şefliği, Şube Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, ve Başuzman kadrolarında çalıştı. 08.10.2021 tarihinde Gaziantep Başmüdürlüğü görevinde bulundu. 01.09.2023 tarihinden itibaren Diyarbakır Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İbrahim DUMAN - Edirne Başmüdürü

02.03.1972 tarihinde Keşan / Edirne doğumlu. İlk ,orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladıktan sonra, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu.Bir süre özel sektörde (SEK Süt ) çalıştı. 1998 yılında Çorlu Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. 26.12.2005 tarihinde Edirne Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı.16.05.2012-21.10.2012 tarihleri arasında Edirne Şube Müdürlüğüne vekalet edilmiştir. 19.11.2012 tarihinde Edirne Şube Müdürü olarak atanmıştır. 04.07.2013 tarihinde Edirne Şube Müdürlüğüne Başuzman olarak atanmış, 17.04.2014 tarihi itibariyle Edirne Şube Müdürlüğüne, 08.10.2021 tarihinden itibaren Edirne Başmüdürü olarak atanmıştır.

Adem ÇİFTÇİ - Erzurum Başmüdürü

1981 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu. 2000 yılında Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesinden, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. 2007-2021 yılları arasında Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığında Eksper(Mühendis) olarak görev yaptı. 2021-2022 yıllarında Ankara Başmüdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 08.07.2022 tarihinden itibaren Erzurum Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Murat HASÇUHADAR - Eskişehir Başmüdürü

1981 Yılında Kayseri’de  doğdu. İlk orta lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Pınarbaşı Ajans Amirliği’ne eksper olarak açıktan atandı. 2012 yılında açılan ünvan değişikliği sınavı sonucunda Kayseri Şube Müdürlüğü’ne Ziraat Mühendisi olarak atandı. 2014 yılında Kayseri Şube Müdürlüğü’ne Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı. 08.10.2021 tarihinde Eskişehir Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ramazan YAVAŞ - Gaziantep Başmüdürü
Çağlar ŞEYRANLIOĞLU - Giresun Başmüdürü

1980 Yılında Giresun ilinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladı. 2003 Yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve sonrasında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. 2006 yılında TMO Akşehir Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Giresun Şube, Trabzon Şube ve 2012 ile 2017 yılları arası Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. 2017 yılı Eylül ayında Giresun Şube Müdürlüğüne Şube Müdür Yardımcısı olarak atanıp 12.01.2018 tarihinde Giresun Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Giresun Başmüdürü olarak atanmıştır.

Serkan SÖNMEZ - Hatay Başmüdürü
Hüseyin KILBOZ - İzmir Başmüdürü

1960 yılı Hatay / Kırıkhan doğumlu olup,ilk ve orta öğretimini Antakya'da, yüksek öğrenimini 1984 yılında E.İ.T.İ.A Afyon maliye fakültesinde tamamladı.1979-1986 yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik İşletmelerinde görevde bulundu.1988 yılında TMO Hayrabolu şube Kozyörük ajans amirliğinde muhasebeci,1989 yılında Konya şube müdürlüğünde muhasebeci,muhasebe servis şefliği,1993 yılında Konya bölge müdürlüğünde Bölge hesap kontrolörlüğü,1996-2001 yıları arasında Akşehir şube müdürlüğü,2001-2003 yılarında Konya şube müdürlüğü,2003-2007 yıllarında Konya şube müdür yardımcılığı,2007-2011 yıllarında Samsun şube müdür yardımcılığı,2011-2017 yılları arası Akşehir şube müdürlüğü görevinde bulundu,2017 yılı mayıs ayından itibaren İzmir şube müdürlüğü, 08.10.2021 tarihinden itibaren İzmir Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli 2 çocuğu vardır.

Yusuf KOÇYİĞİT - Kahramanmaraş Başmüdürü

1967 Yılında Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Türkoğlu’n da Liseyi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1997 yılında Anadolu üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Adıyaman ili Kahta Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 1996-1997 yıllarında Gaziantep Araban Ajans Amirliğinde Eksper olarak görev yaptı.1997-2004 yılları arasında Gaziantep Nurdağı Ajans Amiri, 2004-2023 yılları arasında Kahramanmaraş Ajans Amiri olarak görev yaptı. 15.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdulnaim GÜLSEROĞLU - Kayseri Başmüdürü

1977 yılında Mardin ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin’de tamamladı. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Akçakale Ajans Amirliğine Eksper olarak atandı. Görevde yükselme sınavıyla 2011 yılında Gaziantep Şube Müdürlüğüne Teknik kontrolör olarak atandı. 2016 yılında ise yine Gaziantep Şube Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak ataması yapıldı. 08.10.2021 tarihinden itibaren Kayseri Başmüdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tuncay AKGÖL - Kırıkkale Başmüdürü

1973 yılında Elazığ' da doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Elazığ’da tamamladı. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinden Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. 1997 yılında vatani görevini yedek subay olarak tamamladı. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Şanlıurfa Bölge, Adıyaman Şube, Besni Ajans Amirliğinde Eksper (Ziraat Mühendisi) olarak göreve başladı. Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünde Ticaret, Alım ve Muhafaza Şefi, Afyon Bölge Müdürlüğünde Bölge Ticaret Şefi, Denizli Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi, Giresun Şube Müdürlüğünde Alım ve Muhafaza Şefi, Polatlı Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi, 2013-2021 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi ve Hububat Alım Servis Şefi olarak çalıştı. 08.10.2021 tarihinden itibaren Kırıkkale Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Fahrettin AKSU - Kırklareli Başmüdürü

1964 yılı Silistre ili Dulovo ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bulgaristan’da tamamladı. 1992 yılında Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak işe başladı. 1992 yılında depo teknisyeni, Aralık 1993 yılında Kırklareli Şube Müdürlüğü’nde Alım ve Muhafaza Servis Şefi olarak göreve devam edip 2008 yılında Şube Müdür Yardımcısı, Mart 2019 yılında Şube Müdür Vekilliği, Ocak 2020 tarihinde Ziraat Mühendisliği ve 25.08.2020 tarihinden itibaren Kırklareli Şube Müdürlüğü’ne, 08.10.2021.tarihinden itibaren Kırklareli Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ramazan KARABOĞA - Kırşehir Başmüdürü

1985 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik Öğretmenliği Bölümünden, 2014 yılında Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Giresun Şube Müdürlüğü’nde Elektrik Teknisyeni olarak göreve başladı. 2015-2016 yılları arası Samsun Şube Müdürlüğünde Teknik İşler Servis Şefliği, 2016-2021 yılları arası Aksaray Şube Müdürlüğünde Şube Müdür Yardımcılığı, 2021-2023 yılları arasında Adana Başmüdürlüğünde Başmüdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 30.10.2023 tarihinde Kırşehir Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır

Ahmet AVŞAR - Kocaeli Başmüdürü

1964 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 01.03.1988 tarihinde kurumumuzda göreve başlamış olup; Elmalı, Korkuteli Ajans Amirlikleri ile Antalya Şube Müdürlüğünde Muhasebeci ve Konya Bölge Müdürlüğünde Mali İşler Servis Şefi olarak çalışmıştır. Bölge müdürlüklerinin kapatılması sonucu Konya Şube Müdürlüğünde Muhasebe Servis Şefi olarak görev yaparken; 08.10.2021 tarihinde Trabzon Başmüdürü olarak görev yapmış 01.09.2023 tarihinden itibaren Kocaeli Başmüdürü olarak atanmıştır.Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Mehmet BARLAK - Konya Başmüdürü

1987 Yılında Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 2007 yılında Harran Üniversitesi Birecik MYO Muhasebe bölümünden,  2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Toprak Mahsulleri Ofisine 2009 Yılında Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Akçakale Ajans Amirliğinde Muhasebeci olarak göreve başladı. 2009 -2012 yılları arası Akçakale Ajans Amirliğinde, 2012-2015 Yılları arasında Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak, 2015 – 2018 Yılları arasında Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde Muhasebe Servis Şefi 2018-2021 Yılları arasında Şanlıurfa Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 08.10.2021 tarihinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adıyaman Başmüdürü olarak görev yaptı..01.08.2023 tarihinden itibaren Konya Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdurrahman GÜNEŞ - Mardin Başmüdürü

1962 yılında Diyarbakır/Bismil İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bismil'de tamamladı. 1983 yılında Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümünden mezun olup, 1986 yılına kadar kendine ait özel işyeri işletmesini yaptı. 1987 yılında TMO'ya girip Makinist, Teknisyen, Başteknisyen, Tekniker, Teknik İşler Servis Şefliği ve Şube Müdür Yardımcısı kadrolarında, Ajans, Şube ve Bölge Müdürlüklerinde hizmet yaptı.1996 yılında AÖF İktisat bölümünden mezun olup 06.05.2009 ile 24.08.2015 tarihleri arası Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bakmış olup 25.08.2015 tarihi itibariyle Batman Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.2020 yılı Kasım ayında Diyarbakır Şube Müdürü, 08.10.2021.tarihlerin de  Diyarbakır Başmüdürü olarak görev yapmış 01.09.2023 tarihinde Mardin Başmüdür olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İsmail KARAKÖY - Mersin Başmüdürü

1959 Muş/Bulanık İlçesinde doğdu.  İlk,Orta ve Lise Öğrenimini Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde ,Yüksek öğretimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesinde tamamladı.1980 yılında İskenderun Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1986 yılında Şube Müdürlüklerinin  yeniden yapılandırması sırasında Gaziantep Şube Müdürlüğüne Ticaret servis şefi olarak tayın edildi.İlgili Şube Müdürülüğünden uzun sure Ticaret ve Alım muhafaza servis şefliği yaptı. 1994 yılında Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Teknik Kontrol olarak tayin edildi,1998 yılında Gaziantep Şube Müdürü olarak atandı.2001 yılında Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Müdürlüğüne tayin edildi,  Kurumun yeniden yapılandırması nedeniyle söz konusu  şube Müdürlüğü kapatıldı, bunun üzerine Gaziantep Şube Müdürlüğüne Başuzman olarak tayini yapıldı. 15.10.2020 tarihinden itibaren Şube Müdürü olarak, 08.10.2021 tarihinden itibaren Mersin Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İsmail KÜPE - Muş Başmüdürü

1983 yılında Hatay ili Kırıkhan ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İskenderun ilçesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminden 2008 yılında mezun oldu. İkinci lisans eğitimi olan İnşaat Mühendisliği programı devam etmektedir. 2009 yılında TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde memuriyete başlayarak, Şube birimlerine ve bağlı işyerlerine görevlendirildi. 2015 yılında Görevde Yükselme Sınavı sonucu Şef olarak Sivas Şube Müdürlüğüne atanarak sırasıyla; Destek Hizmetler, Muhasebe ve Ticaret Servis Şefliği görevlerini yürüttü. 2019 yılında Personel Servis Şefi olarak nakil olduğu, Denizli Başmüdürlüğünde görev yaparken, 19.09.2022 tarihinde Muş Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yusuf AKAY - Ordu Başmüdürü

1985 yılında Artvin’de doğdu. İlköğretimini Artvin’de, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sarayönü MYO Tarımsal Ürünleri Muhafaza ve Depolama bölümünden, 2013 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden, 2017 yılında Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi bölümünden, 2020 yılında Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu.

2009 yılında Artvin Çoruh Üniversitesinde göreve başladıktan sonra 2011 yılında TMO Kırşehir Şube Müdürlüğüne KPSS ile atanmıştır. 2017 yılına kadar Şube birimlerinde ve başka iş yerlerinde çeşitli görev kademelerinde çalıştıktan sonra 2017-2018 yıllarında Giresun Şube Müdürlüğü Ticaret Servisi Şef Vekilliği yaptı. 2019 yılında görevde yükselme sınavıyla Polatlı Şube Müdürlüğü Bala Ajans Amirliğine Eksper(Mühendis) olarak atanmıştır. 03.01.2022 tarihinde Ankara Başmüdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 24.11.2022 tarihinden itibaren Ordu Başmüdürlüğü Başmüdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Dursun ESEN - Sakarya Başmüdürü
Derya ŞAHİNLER - Samsun Başmüdürü

1972 yılında Sivas ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünden mezun oldu.1998 yılında TMO İskenderun Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. İskenderun Bölge Müdürlüğünde Alım Muhafaza ve Laboratuvar Servis Şefliklerinde çalıştı. 2004 yılında Samsun Şube Müdürlüğüne tayin oldu. 2008-2015 yılları arasında Alım ve Muhafaza Servis Şefi, Nisan 2015-2016 yılları arasında ise Samsun Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 28.07.2016 tarihinden itibaren Samsun Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Derya ŞAHİNLER 29.09.2016 tarihinde Samsun Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Samsun Başmüdürü olarak atanarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Mustafa İSPİRLİ - Sivas Başmüdürü

1968 yılında Artvin Yusufeli ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Artvin’de tamamladı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Değirmencilik bölümünden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1989 yılında TMO Konya Horozlu Un Fabrikasında Teknisyen olarak göreve başladı. 1992-2003 yılları arası TMO Horozlu Un Fabrikasında, 2003-2005 yılları arası AAF İşletme Müdürlüğünde ve 2005-2007 yılları arasında Yerköy Şube Müdürlüğünde Tekniker olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arası Ordu Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servis Şefliği, 2011-2021 yılları arası Samsun Bafra Ajans Amirliği ve 2021-2023 yılları arası Samsun Başmüdürlüğünde Başmüdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 12.10.2023 tarihinden itibaren Sivas Başmüdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Faruk FIRAT - Şanlıurfa Başmüdürü

1985 yılında Şanlıurfa da doğdu. İlk ve orta öğretimini Şanlıurfa da tamamlayarak 2010 Yılında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduğu. Memuriyete 2011 yılında Giresun Bulancak İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak başlamış olup, ardından 15.08.2012 tarihinde TMO Akçakale Ajans Amirliğinde 2017-2018 yıllarında da Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde Eksper olarak görev yaptı, 2018 yılında görevde yükselme sınavı ile Diyarbakır Şube Müdürlüğünde Teknik Kontrolör olarak atanmıştır. 2022 yılında TMO Batman Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atandı. 01.09.2023 tarihinde de TMO Şanlıurfa Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli iki çocuk babasıdır.

Bihter DEMİRAL - Tekirdağ Başmüdürü

1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi ünvanıyla, 2001 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim dalından Bilim Uzmanı –Yüksek Mühendis unvanıyla mezun oldu. Seleksiyon İndeksi; Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji konularında seminer; Hayvan Islahında Genotip x Çevre İnteraksiyonları konusunda tez çalışmaları vardır. 2000-2001 yıllarında Adalet Bakanlığı'nda, 2001-2003 yıllarında özel sektörde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2006 yılında TMO Muratlı Ajans Amirliğine Eksper olarak atandı. 2008-2014 yılları arasında Tekirdağ Şube Müdürlüğü Alım ve Muhafaza Servisinde sırasıyla Eksper, Alım Muhafaza Şef vekili olarak görev yaptı. 2014 yılında Tekirdağ Şube Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı. 11.10.2016 tarihinde Şube Müdürü, 17.11.2016 tarihinde Başuzman olarak atanmıştır. 13.03.2018 tarihi itibariyle Tekirdağ Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Tekirdağ Başmüdürü olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Turgut BİNGÖL - Trabzon Başmüdürü

1984 yılında Artvin ili Yusufeli ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum ilinde tamamladı. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğüne bağlı  Cihanbeyli Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. Unvan değişikliği sınavıyla 2012 yılında Trabzon Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanmıştır. 2017-2021 yılları arası Şube Müdür Yardımcısı, 2021-2023 yılları arası Başmüdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 01.09.2023 tarihinden itibaren Trabzon Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hasan ÖZTÜRK - Yozgat Başmüdürü

1966 Yenifakılı/Yozgat doğumlu olup, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Yenifakılı’da tamamladı. 1987 Yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.  1990-1998 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Konya Kız Yetiştirme Yurdunda görev yaptı. 30.12.1998 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisine yatay geçiş yaparak sırasıyla Yenifakılı Şube Müdürlüğünde, Karaman Şube Müdürlüğünde ve Konya Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak görev yaptı. Nisan 2006 tarihinden 01.02.2011 tarihine kadar İzmir Şube Müdürlüğünde Muhasebe Servis Şefi olarak görev yaptı.  2011-2012 yılları arasında Yerköy Şube Müdürlüğünde Hesap Kontrolörü olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arası İzmir Şube Muhasebe Servis Şefliği, 2015-2020 yılları arası İzmir Şube Müdürlüğünde Hesap Kontrolörü olarak görev yaptı. 04.06.2020-09.12.2020 tarihleri arası Yerköy Şube Müdürlüğüne vekalet etti. 08.10.2021 tarihinden itibaren Yozgat Başmüdürü olarak atandı. Evli 3 çocuk babasıdır.