Bilgi Edinme


TMO Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Telefon:

0-312 416 3000
0-312 416 3001

Faks:

0-312 417 5934
0-312 417 8824
0-312 417 7223
0-312 417 0037

Bilgi Edinme 4982 Sayılı Bilgi edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere TMO Bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular yukarıda belirtilen numaralara, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak yapılabilecektir.


Bilgi Edinme Kapsamına girmeyen Konular

a) İş başvuruları,

b) Kurumca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler.

c) TMO'nun görevleri arasında sayılan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan başvurular.


Bilgi Edinme Başvurusu Formu (word dosyası olarak)


Gerçek Kişiler    Tüzel Kişiler

Başvuru sahipleri Bilgi Edinme başvurularına dair dilekçelerini verirken, bu formlardan isterlerse yararlanabilirler.


İletişim

Adres: TMO Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Müdafaa Cad. No:18 06100 Bakanlıklar / Ankara

E-posta: bilgiedinme@tmo.gov.tr