Tebliğler


2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/15)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/34)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407)

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/30)

2022 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi Ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37) 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:493)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) 

Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2023/1)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ

Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğ

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40)

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No:2016/1) 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No:2015/1)

Karar Sayısı:2013/28557 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İHRACAT: 2006/12)

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre  Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:4)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği

Fındık Lisanslı Depo Tebliği

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:452)