Temel İlkeler

MİSYON

Faaliyet alanına giren tarımsal ürün piyasalarını düzenleyerek üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler almak, olağanüstü hal stoku  bulundurmak, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmek 

 

VİZYON 

Başta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarında istikrar sağlayan; paydaşlara güven veren, dinamik, yetkin ve çağın gerekleriyle uyumlu tarım sektörünün örnek ve önder kuruluşu olmak

 

TEMEL DEĞERLER

Güvenilirlik, hızlı ve etkin karar alma, kaliteli hizmet, üretici ve  tüketici memnuniyeti, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, yenilikçilik