Bakanlar Kurulu Kararları


Karar Sayısı : 2018/11838 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2018/11930 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2018/11365 Suriye'de Yaşayan Sivil Halka Un Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2018/11285 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Karar Sayısı: 2018/11297 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/11133 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/11093 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/30137 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/10001 Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/10101 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/9986 Merkezi Ankara' da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/9954 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9429 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9074 Filistin'e Ekmeklik Buğday Unu ve Pirinç Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2016/8719 Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/8549 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2015/7725 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2015/7403 Suriye'de Yaşanan Olaylarda Zarar Gören Sivil Halka Un Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı : 2015/7205 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2014/6390 Başbakanlık Tarafından,4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2014/6169 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin Görevlendirilmesiyle İlgili Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2013/4517 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2012/4213 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'ın Yürürlüğe Konulması

Karar Sayısı: 2012/2956 Başbakanlık Tarafından,4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2011/1812 Toprak Mahsulleri Ofisi Stoklarındaki Fındıklardan Yağlık Olarak Kullanılmak Üzere Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı:2009/15095 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2009/ 14668 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin 31/10/2007 Tarihli Ve 2007/12757 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2008/ 13879 Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından Yağlık Olarak Değerlendirilecek Fındıktan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı:2007/ 12757 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı : 87/11703 Uyuşturucu Maddelerin Alımı, Satımı, İmali, İthali ve İhracı ile İlgili Esaslar

 

Bunların dışında Kuruluşumuz asli görevlerini ve hukuki işlemlerini, Kamu İktisadi Kuruluşlarının tabii olduğu yasal mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.