Cumhurbaşkanı Kararları


Karar Sayısı 7739: 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Karar Sayısı 7723: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı 7597: Orta Vadeli Program (2024-2026)’ın Onaylanması Hakkında Karar

Karar Sayısı 6425: Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı 6405: Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı 6294: 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Karar Sayısı 6206: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı 5992: Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı 5802: Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar

Karar Sayısı 5189 : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı 4501: Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

Karar Sayısı 4093: Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı 6893: Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı 1835: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı 649: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı  323: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı  267: Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller 

Karar Sayısı  258:  Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

DÜZELTME  192: Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

Karar Sayısı 192:  Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı  23:   Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı 17:  Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar