10-11-2023 / Gösterim Sayısı : 3154 / Arşiv

 

Konya’nın Çumra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kiralanan depodan buğday hırsızlığıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Üreticilerimiz 2023 yılı hububat alım kampanyası döneminde TMO’ya yoğun bir teveccüh göstermiş olup Kurumumuzca 12 milyon tonun üzerinde ürün alımı gerçekleştirilerek tüm zamanların en yüksek alımına ulaşılmıştır.

Özellikle Konya gibi hububat üretiminin yoğun olduğu illerimizde, Kurumumuza arz edilen tüm ürünlerin alınabilmesi amacıyla mevcut TMO depoları ve lisanslı depolara ek 3.şahıslardan da depo kiralanarak alım kapasitemiz artırılmıştır.

Çumra’da alımların tamamlanmasına müteakip gerekli tüm tedbirler alınarak kiralık depolar mühürlemek suretiyle kapatılmış, ürün sigorta kapsamına alınmış ve 7/24 saat esasına göre özel güvenlik ekibi görevlendirilmiştir.

TMO’nun ülke genelinde alım yaptığı tüm depolarda uyguladığı gibi Çumra’da da depo ve stoklar belirli periyotlarla ilgili TMO personelince kalite yönüyle kontrol edilmiştir. Çumra deposunda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine Konya Başmüdürlüğümüzce konu ivedilikle adli kolluk makamlarına intikal ettirilerek adli soruşturma başlatılması talep edilmiştir. Aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığımızca da konuyu incelemek ve soruşturmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir.

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına almıştır. Bunlardan 1 kişi halen tutuklu, 4 kişi adli kontrole tabidir.

Konuya ilişkin Kurumumuz müfettişlerinin ve Cumhuriyet Başsavcılığının kapsamlı inceleme ve soruşturması devam etmekte olup süreç titizlikle takip edilmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ