Pirinç Satış Şartları


Kuruluşumuz stoklarındaki pirinçler peşin bedel mukabilinde toptan veya perakende olarak satılacaktır.

Pirinç toptan satışları azami 250 kg'a kadar yapılacaktır.